ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ......Welcome to the website Subdistrict administrative organization Nong Yong
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/12/2560
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
897
เดือนที่แล้ว
1,594
ปีนี้
7,503
ปีที่แล้ว
11,452
ทั้งหมด
23,300
ไอพี ของคุณ
34.237.52.11

นางสุวรรณา คีรีพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดนายชาติชาย คีรีพันธ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวบุศบา พรมอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกร


จ่าเอกมนัสชัย ศิลาฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเกรียงไกร แก้วกันหา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวกุลวดี ดวงจำปา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวิชัย ชมพันธ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายวัชรินทร์ สุริยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการนางจันธง ทะหนองเหล็ก
พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)นายแสวง แก้วตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)นายเหม็น บุญญาพิทักษ์
ยาม


นายวาสนา ศาลาแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)นายอุบล สีสุมา
คนงานประจำรถขยะ


นายสมคิด จันทร์เติบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)นายบุญตรี ผ่องผา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายประเสริฐ ศรีวิเศษ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)นายวัน สุทาวา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายชัยกมล อาจสุรินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ