ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ......Welcome to the website Subdistrict administrative organization Nong Yong
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/12/2560
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
897
เดือนที่แล้ว
1,594
ปีนี้
7,503
ปีที่แล้ว
11,452
ทั้งหมด
23,300
ไอพี ของคุณ
34.237.52.11

ประวัติความเป็นมา
ประวัติหนองยอง

        หนองยอง    เป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 1
บ้านโสกแวง หมูที่ 2  บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 3  บ้านหนองยอง หมู่ที่ 4    บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6
ตำบลหนองยอง และ บ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด   ตั้งอยู่ห่างจาก
อำเภอปากคาด  12  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดหนองคาย  102  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ 
59.30  กิโลเมตร
        ทิศเหนือ          อาณาเขตติดที่ดินที่มีการครอบครอง
        ทิศใต้             อาณาเขตติดที่ดินที่มีการครอบครอง
        ทิศตะวันออก     อาณาเขตติดที่ดินที่มีการครอบครอง
        ทิศตะวันตก       อาณาเขตติดที่ดินที่มีการครอบครอง
       
        มีเนื้อที่ทั้งหมด  1,576 ไร่  3 งาน  73 ตารางวา  หนองน้ำแห่งนี้มีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่า
ในอดีตกาลอันพ้นคณนาวิสัยครั้งหนึ่ง มีท้าวกาฬสา และท้าวลินทอง เป็นเพื่อนรักสนิทสนมกันมาก 
ท้าวกาฬสา เป็นบุตรของสามัญชน  ส่วนท้าวลินทอง เป็นบุตรของมหาอุปราช  เมื่อเจริญวัยทั้งสองคน
ก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนวิชาจากอาจารย์ทิสาปาโมกข์  ท้าวกาฬสา ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาฝ่ายยักษ์ (อธรรม) 
ต่อมาได้รับการขนานนามว่า  “ยักษ์กาฬสา” ส่วนท้าวลินทองได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาฝ่ายธรรม ทั้งสองคนมี
ความรู้ความสามารถ แสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ได้ กาลต่อมาพระบิดาและพระมารดาของท้าวลินทองเกียจชัง
ท้าวกาฬสาว่าเป็นสามัญชนไม่สมควรไปคบค้าสมาคมด้วย ได้สร้างความอาฆาตพยาบาทแก่ท้าวกาฬสา
เป็นอย่างมาก จากการเป็นเพื่อนที่รักแสนรัก กลับกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาต ได้ใช้วิชาอาคมอิทธิฤทธิ์ที่ได้
เล่าเรียนมาเข้าห้ำหั่นซึ่งกันและกัน แต่ก็ไม่มีใครแพ้ ใครชนะ จนกระทั่งท้าวลินทองได้จำแลงกายเป็น
ม้ากาฬสาได้บังคับขี่ม้าลินทองหวังอยากทรมานให้ตายบังคับวิ่งทั้งบนบกในน้ำและอากาศ แต่ม้าลินทอง
หาเป็นอันตรายไม่ สถานที่ที่กาฬสาบังคับขี่ม้าลินทองนั้นจะมีลักษณะเป็นหินดาลเรียบ ตรง  ความกว้าง 3
เมตร  ความยาว 3,000  เมตร  อยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 7  ตำบลสมสนุก และเขตพื้นที่
บ้านหนองยอง หมู่ที่ 4   บ้านห้วยเดือนห้า หมู่ที่ 7  ตำบลหนองยอง  ชาวบ้านเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า
“ตาลม้าแล่น”  ซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งของชาวตำบลสมสนุกและตำบลหนองยอง จะใช้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวในอนาคตท้าวกาฬสาจึงจำแลงกายเป็นยักษ์กินม้าลินทองนั่นเสีย  กาฬสาเมื่อกินม้าลินทอง
แล้วก็ได้ไปกินน้ำที่หนองน้ำแห่งหนึ่งและได้แคะเอาเศษเนื้อที่ติดอยู่ที่ฟันออก  พอทิ้งเศษเนื้อลงไปในน้ำ
เศษเนื้อนั้นกลับกลายเป็นปลาเข็งคำ (ปลาหมอทอง) เพราะอิทธิฤทธิ์วิชาอาคม  กาฬสาเห็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นก็กระโจนลงไปในหนองหย่องหาแต่ก็ไล่ตามจับไม่ทัน (คำว่าหย่อง  เป็นภาษาพื้นบ้าน ซึ่งมี
ความหมายถึงการค้นหา) ปลาเข็งคำได้หนีไปตามลำห้วยอังฮ้ายักษ์กาฬสา ก็ไม่สามารถไล่จับได้ทัน
จนเมื่อยล้าได้หยุดกินน้ำที่หนองน้ำแห่งหนึ่งพร้อมกับจ่มมุมๆ ที่ไม่สามารถตามจับทัน ชาวบ้านเรียก
หนองน้ำแห่งนี้ว่า “หนองมุม” อยู่ในเขตตำบลปากคาด ส่วนปลาเข็งคำนั้นก็ได้ว่ายน้ำเข้าไปอาศัยอยู่ใน
หนองน้ำแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านได้เรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่า  “หนองเข็ง”  อยู่ในเขตอำเภอบึงกาฬ
       
         ส่วนหนองน้ำที่กาฬสากระโจนลงไปในหนองหย่องหาปลาเข็งนั้น  แต่เดิมชาวบ้านได้เรียกหนองน้ำ
นี้ว่า  “หนองหย่อง”  ต่อมาคำพูดได้เพี้ยนกลายเป็น  “หนองยอง”  จนถึงปัจจุบัน  น้ำในหนองน้ำนี้มีลักษณะ
ขุ่นคล้ายกับคนลงไปกวนทำให้ขุ่น ไม่ใสเหมือนหนองน้ำโดยทั่วไป