ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ......Welcome to the website Subdistrict administrative organization Nong Yong
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/12/2560
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
897
เดือนที่แล้ว
1,594
ปีนี้
7,503
ปีที่แล้ว
11,452
ทั้งหมด
23,300
ไอพี ของคุณ
34.237.52.11
นายบุญเลี้ยง ประทุมตรี
ประธานสภา อบต.หนองยอง

นายถนอม ซุยเสนา
รองประธานสภา อบต.หนองยอง

สิบตำรวจตรีหญิงรัชนี พั้วลี
เลขานุการสภา อบต.หนองยอง

นายผาอินทร์ อัคสี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑


นายสมสี วงค์พันทำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑


นายสุพจน์ ชอบการ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒


นายสมพล พิมพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒


นายบุญเติม สุสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓


นายยศ โสมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔


นายใครอยู่ ภาคภูมิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔


นายเสงี่ยม ชาภิรมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕


นายวีระ กุลสละ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕


นายบุญลอง กุมมาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖


นายทองคำ จินา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖


นายถาวร ยิ่งสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗


นายประกอบ สุวรรณโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗


นายวันลับ แข็งฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘


นายชลากร เพชรชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘


นางประสงค์ ศรีทารัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙


นายทวี สุสินแก่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐


นายจันทร์ แก้วแวงสิ่ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐


นายบุญเรือง น้อยจันทร์วงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑