ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ......Welcome to the website Subdistrict administrative organization Nong Yong
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/12/2560
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
897
เดือนที่แล้ว
1,594
ปีนี้
7,503
ปีที่แล้ว
11,452
ทั้งหมด
23,300
ไอพี ของคุณ
34.237.52.11

E-sevices-:- ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) 
-:- ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 
-:- คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม) 
-:- ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง 
-:- ประกาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองยอง เนื่องจากโรคมือเท้าปาก 
-:- ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.หนองยอง ประจำปีการศึกษา 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง และตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 
-:- แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้าง 

ตู้ปันสุข อบต.หนองยอง
ขอขอบคุณกาชาดจังหวัดบึงกาฬ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
กิจกรรมกำจัดวัชพืช
โครงการ "ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น"

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัางขุดลอก หมู่ที่ 9 บ้านบะยาวเหนือ ด้วย 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวใต้ หม 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองยอง ด้วยวิธี 
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบะยาวใต้ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบะยาวเหนือ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิ 
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างOTOP ตำบลหนองยอง
ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดบึงกาฬระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ