ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ......Welcome to the website Subdistrict administrative organization Nong Yong
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/12/2560
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
877
เดือนที่แล้ว
1,670
ปีนี้
9,153
ปีที่แล้ว
11,452
ทั้งหมด
24,950
ไอพี ของคุณ
34.236.187.155

E-sevices-:- ประกาศ เปิดทำการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองยอง ทั้ง 3 แห่ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
-:- ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
-:- ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) 
-:- ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 
-:- คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม) 
-:- ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง 
-:- ประกาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองยอง เนื่องจากโรคมือเท้าปาก 

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ครั้้งที่ 1
กิจกรรมการดูแลผุ้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลตำบลหนองยอง
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตู้ปันสุข อบต.หนองยอง
ขอขอบคุณกาชาดจังหวัดบึงกาฬ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัางขุดลอก หมู่ที่ 9 บ้านบะยาวเหนือ ด้วย 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวใต้ หม 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองยอง ด้วยวิธี 
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบะยาวใต้ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบะยาวเหนือ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิ 
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างOTOP ตำบลหนองยอง
ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดบึงกาฬระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ