ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ......Welcome to the website Subdistrict administrative organization Nong Yong
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/12/2560
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
1,290
เดือนที่แล้ว
1,916
ปีนี้
17,157
ปีที่แล้ว
11,452
ทั้งหมด
32,954
ไอพี ของคุณ
3.214.224.207

E-sevices-:- แผนจัดเก็บภาษี 2565 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองยอง การรับลงทะเบียนผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- ประกาศ ภ.ด.ส.1 
-:- ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองยอง 
-:- การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองยอง 

โ่ครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำแคปหมูและการทำขนมไทย ประจำปี พ.ศ.2564
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี งบประมาณ 2564
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ครั้้งที่ 1
กิจกรรมการดูแลผุ้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลตำบลหนองยอง
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัางขุดลอก หมู่ที่ 9 บ้านบะยาวเหนือ ด้วย 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาวใต้ หม 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองยอง ด้วยวิธี 
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบะยาวใต้ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบะยาวเหนือ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิ 
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างOTOP ตำบลหนองยอง
ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดบึงกาฬระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ